אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק תשלום פיצוי חודשי במקרה שלא ניתן לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. 

או ביטוח אובדן כושר עבודה מספק פרנסה (או תשלום מסוים) במקרה שלא ניתן לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. 

מדובר למעשה באפשרות של המבוטח לקבל תשלום חודשי במקום משכורת במקרה של איבוד כושר העבודה עקב תאונה או מחלה. 

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות ואינו יכול לעבוד בכל עבודה אחרת.
גובה הפיצוי החודשי יהיה לפי 75% מהשכר הממוצע בשנה האחרונה שקדמה למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד ובהתאם לסכום הביטוח כנזכר בפוליסה. 
במה תלויה עלות ביטוח אובדן כושר עבודה? קיימים פרמטרים חשובים –  גיל המבוטח, מגדר, מצב הבריאותי, מקצועו של המבוטח ותחביביו. חשוב להבין ולבדוק בעת רכישת ביטוח שהגדרת העיסוק מדויקת; שהצהרת הבריאות מולאה ונכונה, שיש כיסוי באם לא תוכלו לעבוד בעיסוק שלכם.

התשלום של חברת הביטוח יימשך עד אחד התרחישים הבאים: 
החלמה מלאה של המבוטח חזרתו של המבוטח לעבודה 
תמה תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה 
מות המבוטח 

במקרה של אובדן כושר עבודה, מי משלם את ההפקדות לחיסכון/ פנסיה? חברת הביטוח תפקיד במקומכם לקרן הפנסיה את הסכום השוטף שהפקדתם עד לתום תקופת הנכות או ליציאה לפנסיה.

מעוניינים במידע נוסף על אובדן כושר עבודה?

אנחנו כאן לשירותכם!