שאלות לגבי ביטוח בריאות

האם ילד צריך ביטוח בריאות ?

בהחלט. בדרך כלל ילד לא סובל מבעיות בריאות ולכן צירופו לביטוח ייעשה בקלות וללא החרגות. יש מקרים שבהם ידרשו כי הילד יכוסה רק במסגרת הפוליסה של ההורה.

מה משפיע על פרמיית פוליסת הבריאות?

בזמן רכישת הפוליסה, נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי מקיף, אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. הפרמיה החודשית נגזרת ממצב בריאותו של המבוטח, גיל והאם הוא מעשן או לא ומינו של המבוטח.

מהי תקופת אכשרה?

תקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבטח מתאריך תקופת הביטוח ומסתיימת בתום 90 יום לגבי כיסויי הפוליסה אלא אם צוין במפורש אחרת. תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות ותחול מחדש בכל פעם בה צורף המבוטח לביטוח מחדש, בתקופות ביטוח בלתי רצופות. מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח.  (הגדרה מהמכלול של מנורה). 

מהי החרגה רפואית?

אי מתן כיסוי ביטוחי למקרי ביטוח הקשורים לאיבר או איברים בגוף או למחלות מסוימות, בעת מילוי שאלון הבריאות, תצטרכו להצהיר באם יש לכם בעיה רפואית מסוימת.

יצירת קשר עם הסוכנות

אנחנו כאן לשירותכם!